Loewe zender info ziggo met chassis L27xx

Na testen is gebleken dat bij Loewe toestellen met L27xx chassis de SD en HD zenders
qua kanaalpositie niet in de gewenste volgorde worden weergegeven.

Het gaat alleen  om tv’s die met een CI+ moduul Ziggo Dtv doorgeven.
Bij deze toestellen staan de SD zenders op de laagste kanaalposities 1 tot en met xx.

De gebruikers vinden de HD zenders terug vanaf kanaalpositie 925 tot en met 984

De oplossing voor dit probleem is het herscannen van de zenders maar dan nu met een alternatief netwerk ID
(in plaats van de standaard 5555) geeft u dan voor het gebied Deventer:  Netwerk ID: 43204 in.
De frequentie 474.00 Mhz verandert dus niet.  Let op: Deze alternatieve code verschilt per regio.

Wanneer deze alternatieve Netwerk ID ingevoerd wordt, zullen er geen problemen meer zijn met de SD en
HD kanalen. Ze staan dan weer op de kanaalposities waarop ze moeten staan.

Mocht u er zelf niet uitkomen, kunnen wij er uiteraard voor zorgen dat een van onze monteurs de zenders voor u instelt.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen op telefoonnummer: 0570-676555